China 2017

BEIJING 4DAYS 3NIGHT

TIAN AN MEN SQUARE – FORBIDDEN SQUARE – NIUJIE MOSQUE –MUSLIM SUPER MARKET – GREAT WALL OF CHINA – WANGFUNGJI STREET

VALIDITY: NOV 2017

FROM MYR/PERSON 528

BEIJING 5DAYS 4NIGHT

TIAN AN MEN SQUARE – FAYUAN MOSQUE – NIUJIE MOSQUE – SUMMER PALACE - GREAT WALL OF CHINA – WANGFUNGJI STREET

GROUND ARRANGEMENT

FROM MYR/PERSON 728

BEIJING 6DAYS 5NIGHT

CAPITAL MUSEUM – FAYUAN MOSQUE – NIUJIE MOSQUE – SUMMER PALACE – GREAT WALL OF CHINA – QIANMEN WALK STREET

GROUND ARRANGEMENT

FROM MYR/PERSON 808

GUANGZHOU 4DAYS 3NIGHT

HUANG HUA GANG 72 – YUE XIU PARK & FUVE RAM STATUE – HUAI SHENG MOSQUE – SHANG XIA HIU – HUACHENG PLAZA – GUANGZHOU OPERA HOUSE

GROUND ARRANGEMENT

FROM MYR/PERSON 638

GUANGZHOU 5DAYS 4NIGHT

HUANG HUA GANG 72 – YUE XIU PARK & FUVE RAM STATUE – HUAI SHENG MOSQUE – SHANG XIA HIU – HUACHENG PLAZA – GUANGZHOU OPERA HOUSE

GROUND ARRANGEMENT

FROM MYR/PERSON 798

GUANGZHOU 4DAYS 3NIGHT

HUANG HUA GANG 72 – YUE XIU PARK & FUVE RAM STATUE – HUAI SHENG MOSQUE

GROUND ARRANGEMENT

FROM MYR/PERSON 588

SHENZHEN 4DAYS 3NIGHT

MR.DENG XIAO PING’S STATUE – MINERAL MUSEUM – DONGMEN STREET – SHENZHEN CITIZEN CENTER – LUOHO COMMERCIAL HALL

GROUND ARRANGEMENT

FROM MYR/PERSON 628

MACAU – ZHUHAI 3DAYS 2NIGHT

FULL DAY CITY TOUR

GROUND ARRANGEMENT

FROM MYR/PERSON 638

SHENZHEN – HONG KONG 4DAYS 3NIGHT

LOTUS HILL AND MR DENG XIAO PING’S STATUE – DONGMEN STREET – VICTORIA PEAK – LUOHO COMMERCIAL HALL

GROUND ARRANGEMENT

FROM MYR/PERSON 688

XI’AN 3DAYS 2NIGHT

TERRA COTTA WARRIORS MUSEUM – SILK SHOP – NORTH SQUARE OF DAYAN PAGODA – DAMING PALACE – JADE CENTRE – XI’AN MUSEUM

GROUND ARRANGEMENT

FROM MYR/PERSON 988